JHAJJAR

Diocese of Delhi
(2011) – St. John Bosco YaR, Social Outreach, Hostel

Address

Don Bosco, Pahasaur Village,
V.P.O Khedi Jatt, Via Badli,
Jhajjar Dt, Haryana, 124105

Contact

+91 70 56 03 64 62 P Kujur Alingjor
+91 88 89 02 58 69 P Marangattikala Joseph
+91 98 18 58 80 94 P KU Mathew

Email:

joralikujur@gmail.com P Kujur Alingjor
marangattikala@gmail.com P Joy
kumathew321@gmail.com P KU Mathew

Salesian Staff

P Marangattikala Joseph IC, Dir
P Kalathunkal Mathew Asst. Dir, Cs
P Kujur Alingjor Asst Dir, Admin.